Tag Archives: saiful

Sepah Jadi Penyampai Radio Era?

Sepah Jadi Penyampai Radio Era?, SepahSepah mtv, Sepah berita, Sepah Web, Sepah galeri, Sepah foto, Sepah portofolio, Sepah album, Sepah info, Sepah filem, Sepah terbaru, Sepah pos, Sepah surat, , Sepah model, Sepah model antarabangsa, Sepah bergaya, Sepah menawan, Sepah hebat, Sepah tubuh cantik,Sepah badan fit, Sepah tubuh fit, Sepah badan langsing, Sepah terkenal, Sepah popular, Sepah myspace, Sepah youtube, Sepah facebook, Sepah friendster, Sepah tagged, Sepah yahoo massanger, Sepah blog, Sepah menarik, Sepah unik, Sepah wajah, Sepah rahsia,  Sepah biodata, Sepah hiburan, Sepah terkini, Sepah seksi, Sepah misteri.

Sepah Jadi Penyampai Radio Era?

4202009_sepaheraa1

KL, 21 APRIL 2009: Rasanya belum terlambat Murai Batu nak ucapkan tahniah kepada Nabil kerana berjaya meraih gelaran Bintang Paling Popular, baru-baru ini. Terbukti pelawak ‘ciptaan’ Astro itu punya aura yang hebat dan mengikut jejak Saiful Apek menjulang trofi paling hebat dalam Anugerah Bintang Popular Berita Harian (ABPBH).

Sebelum Nabil dan Saiful Apek, biasanya hanya penyanyi dan pelakon watak serius yang meraih gelaran gah itu seperti Aishah, Zainal Abidin, M Nasir, Ziana Zain, Mawi dan Dato’ Siti. Jadi nampaknya, program Raja lawak Astro mempunyai pengaruh yang besar dalam melahirkan binta ng-bintang popular baru di negara kita.

Selepas Nabil, adakah Sepah dan Jihan pula akan dicalonkan dalam ABPBH2009 tahun depan? Kita tunggu dan lihat. Dan bercakap pasal lagi Sepah, Murai Batu ada cerita terbaru tentang mereka. Bukan pasal siri lakonan mereka Cerita Sepah tapi khabar angin mengatakan mereka telah dilamar menyertai keluarga penyampai Era FM.


Juara Gadis Melayu Bercinta Dengan Pembaca Berita

Juara Gadis Melayu Bercinta Dengan Pembaca Berita,Aida mtv,Aida berita,Aida Web,Aida galeri, Aida foto,Aida portofolio,Aida album, Aida info,Aida filem,Aida terbaru,Aida pos,Aida surat, Aida mail, Aida model,Aida model antarabangsa,Aida bergaya,Aida terkenal, Aida popular, Aida myspace,Aida youtube,Aida facebook,Aida friendster,Aida tagged,Aida yahoo massanger,Aida blog,Aida menarik, Aida unik,Aida wajah,Aida rahsia,Aida biodata,Aida hiburan,Aida terkini,Aida seksi,Aida misteri,

Juara Gadis Melayu Bercinta Dengan Pembaca Berita

Juara Gadis Melayu TV9, Khairul Noormaidah Zali atau Aida dikatakan sedang bercinta dengan penyampai berita TV3, SAIFUL NIZAM ISMAIL. Dikatakan cinta mereka mula berputik apabila Saiful menegur Aida dalam pembacaan hadis beliau yang tidak tepat. Maka di situ bermulalah aksi dan babak drama swasta yang tidak perlu saya nyatakan di sini.. Selamat berbahagia.. Sekiranya anda ingin berkenalan dan menyampaikan mesej secara terus kepada Saiful, silalah ke laman facebook nya di sini.

saifulnizam